Home

Welkom op de vernieuwde site van de Driver Gebruikers Groep.

Wie

De Driver Gebruikers Groep is opgericht door een negental gebruikers en zag in 2004 het levenslicht. Bij de oprichting telde de vereniging reeds 80 leden, en inmiddels is dit aantal flink gegroeid.

Wij zijn een onafhankelijke groep van Driver-gebruikers welke de krachten hebben gebundeld. MivarGroup en wij zullen de belangen van de leden zo goed mogelijk behartigen. Regelmatig wordt overlegd, waarbij onafhankelijkheid voorop staat.

Het belang van de eindgebruiker zal worden geprefereerd boven het belang van de software leverancier.

Waarom
Het doel van de Driver Gebruikers Groep is de belangenbehartiging van haar leden op het gebied van alle niet dealer/ merkspecifieke functies optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de leden.

Waarmee
De groep tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het geven van automatiseringsvoorlichting;
  2. het opstellen van algemene richtlijnen en bindende besluiten met betrekking tot het programma;
  3. het aangaan van overeenkomsten met derden ter zake van de voorwaarden waaronder leden van de vereniging automatiseringsproducten en/of diensten (kunnen) afnemen of die op enigerlei wijze de bedrijfsuitoefening op het vlak van automatisering dienen;
  4. een blijvende vorm van georganiseerd overleg met MivarGroup.
Driver Gebruikers Groep

info@driver-gv.nl

U bent niet aangemeld.

Login